Kompetensutveckling

Deltar er skola i någon av Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser eller är intresserad av fördjupa er i någon del av dem?
Från och med 2018, erbjuder Johanna Gagner och Eva Marsh skräddarsydd kompetensutveckling på enskilda skolor eller i kommuner vid ett eller flera tillfällen. Skolutveckling för oss handlar om att få igång processer för fortsatt lärande i den egna verksamheten. Fokus kan vara områden i Skolverkets skolutvecklingsprogram som digitalisering, specialpedagogik för lärande entreprenörskap i skolan eller styrning och ledning.

Med bred kompetens och mångårig erfarenhet av kollegialt lärande, digitalt berättande, estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande kan vi bistå er, i detta viktiga arbete.

Exempel på upplägg – längre insatser

Exempel på upplägg – kortare insatser

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill ha förslag

på upplägg och prisbild.

Vänligen Johanna och Eva