Erfarenheter

Här kan du se ett axplock av tidigare och pågående uppdrag.

Kompetensutveckling – Kollegialt lärande, Lgr11,  IT i skolan, bedömning, entreprenöriellt lärande, skolans värdegrund och uppdrag, ämnesövergripande arbetssätt, läs-och skrivutveckling.

Medieproduktion – Produktion av klassrumsfilmer och intervjuer för Skolverkets läslyft via uppdrag från Göteborgs universitet. Dokumentaion av föreläsningar och filmade intervjuer under Framtidsveckan i Alingsås.

Visionsarbete – Openspace seminarium på Backatorpsskolan, workshop med Vrångö samfällighetsförening.

Strategiarbete – Programledning för framtidsarbete på Backatorpsskolan.

Dokumentation – Pedagogisk dokumentation, portfolio samt filmer om utvecklingsprojekt.

Föreläsningar – Bedömning, Storyline, Systematiskt kvalitetsarbete, MIK medie- och informationskunnighet, Språkutvecklande arbetssätt, Kollegialt lärande, Arbetslagsutveckling, Fritidshemmets uppdrag och arbete, Ledarskap, Entreprenöriellt lärande, IT i skolan med mera.

Gruppstärkande aktiviteter – Leranimationsworkshop Semcon, Geochaching för teambuilding, Feedbackövningar och mycket mer.