Om företaget

G development erbjuder kompetensutveckling, medieproduktion, föreläsningar, strategiarbete och handledning. Företaget drivs av Eva Marsh som har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling och möten med interaktivitet och dialog.

Eva har en gedigen erfarenhet av skolutveckling och har under årens lopp arbetat som utbildare, processförare, utbildningsdesigner, filmproducent och projektledare. Hon har varit statligt anställd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling åren mellan 1999–2014 och är van att arbeta i en politisk styrd organisation.
Eva kombinerar arbetet med G development med arbete som biträdande rektor på Backatorpsskolan i Göteborg där hon också sedan 2014, är ordförande i styrelsen.

I utförandet av en del uppdrag sker samarbete med andra konsulter. Exempelvis erbjuder Eva och Johanna Gagner skolor och kommuner skräddarsydd kompetensutveckling i Skolverkets skolutvecklingsprogram som digitalisering, specialpedagogik för lärande entreprenörskap i skolan eller styrning och ledning. Under årens lopp av har Eva utfört flera uppdrag åt Göteborgs Universitet bland annat produktion av filmer till Skolverkets läslyft tillsammans med Håkan Källqvist. Tack vare ett gott samarbete sker hela produktionen från ax till limpa på ett smidigt sätt. Vid kompetensutvecklingsinsatser har mycket samarbete genom åren skett med Ylva Lundin när det gäller Storyline, kollegialt lärande och Open Space.

Vid genomförande av UGL kurser samarbetar Eva med olika handledare. Minst en gång per år  handleder hon tillsammans med Krister Fredin som arbetar med proffessionsutveckling vid Umeå universitet. UGL som står för – Utveckling av Grupp och Ledare beskrivs bra på Försvarshögskolans webbplats. Förutom nämda namn har Eva ett gediget kontaktnät kring utveckling, utbildning och medieproduktion runt om i Sverige.

Precis som Eva har hennes olika samarbetspartners lätt att skapa goda relationer, är tidseffektiva och breda i sitt kompetensområde.